Home

 

 

Een schat aan molens in de gemeente Leudal
  

Molens hadden vanaf de Middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw een belangrijke functie, vrijwel ieder dorp had wel een graanmolen. De centrale functie die zo’n molen in een gemeenschap had, bracht met zich mee dat mensen elkaar ook ontmoetten bij de molen. Tijdens het wachten op de maalbeurt, wie het eerst komt, het eerst maalt, werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Aan het eind van de 19e eeuw verloren de molens het van de stoommachine en van de ruim 10.000 molens die Nederland ooit telde zijn er nog ongeveer 1150 over.
De gemeente Leudal is in Limburg de gemeente met de meeste molens, maar liefst twaalf molens telt deze gemeente: vijf windmolens en zeven watermolens. Alle molens zijn Rijksmonumenten. Elf van deze molens zijn nog in werking en voor het publiek toegankelijk. De molens zijn eigendom van particulieren, natuurorganisaties en de gemeente Leudal. De vijf windmolens die eigendom zijn van de gemeente Leudal, worden beheerd door de Molenstichting Leudal.

   

Immaterieel Erfgoed

Unesco heeft in december 2017 het Nederlandse molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid geplaatst.
Het ambacht van olieslaan is sinds december 2023 opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

   

 
  
kaartje       

   Windmolens
   1    Wind- en motermaalderij St. Petrus, Roggel
   2    St. Antonius, Heythuysen
   3    De Hoop, Horn
   4    De Welvaart, Horn
   5    Aurora, Baexem
  Watermolens
  a    Friedesse molen, Neer
  b    Leumolen, Nunhem
  c    Grathemermolen, Grathem
  d    De Uffelse molen, Haler
  e    Schouwsmolen, Ittervoort
  f     St. Elisabethmolen, Haelen
  g    Armenmolen, Neerritter


 

 

  

 

 

© 2018 Molenstichting Leudal - All Rights Reserved. Designed By JohRem