molenstichting c

 

 

Missie Molenstichting Leudal

De Molenstichting Leudal heeft tot doel het behouden van molens, molenrestanten en hun omgeving als cultureel erfgoed in de gemeente Leudal en de publieke belangstelling voor molens te stimuleren. De stichting heeft als hoofdtaken het beheren van de molens die eigendom zijn van de gemeente Leudal en het aansluiten bij landelijke en regionale activiteiten die aandacht vragen voor het culturele erfgoed of deze zelf organiseren. Op verzoek ondersteunt de stichting initiatieven en activiteiten van particuliere moleneigenaren in de gemeente Leudal met betrekking tot beheer en publiciteit.

            

Bestuur
Ton Lampe, Roggel: voorzitter
Eric Heetkamp, Horn: secretaris
Tjeu Vestjens, Heythuysen: penningmeester
Ger Geelen, Neer: technische zaken
Piet Zegers, Heibloem: communicatie

Adviseurs
Hans van Zoggel: technisch adviseur
Rob Mooi: adviseur veiligheid

Vrijwilligers
Molens draaien op wind of op water, maar vooral op vrijwilligers en dat geldt ook voor de molens in de gemeente Leudal: ongeveer 25 molenaars en 10 molengidsen zijn er actief. De molengidsen ondersteunen de molenaars bij publieksactiviteiten in en om de molens. Ook het bestuur en de adviseurs doen hun werk op vrijwillige basis.

Privacyverklaring
Met het oog op de verplichtstelling vanwege de Europese Pricacy Wetgeving geeft het bestuur van de Molenstichting Leudal (MSLe) bijgaande privacyverklaring af. De MSLe hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geeft het bestuur heldere en transparante informatie over hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens. De MSLe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De volledige verklaring is te lezen in dit document.

 

© 2018 Molenstichting Leudal - All Rights Reserved. Designed By JohRem